Jaarvergadering Dorpsbelangen 2020

De jaarvergadering van Dorpsbelangen heeft dit jaar niet fysiek plaatsgevonden. Het bestuur heeft u gevraagd digitaal te reageren op de jaarstukken en gemeld dat er een bestuurswissel gaat plaatsvinden.

Er hebben vijf mensen gereageerd.

Eén reactie was een vraag om aanvulling op de presentielijst.

Eén reactie betrof een brief betreffende het AED-beleid. De schrijver heeft inmiddels een uitgebreide toelichting ontvangen.

In drie reacties werd er instemmend gereageerd op de jaarstukken en werd het bestuur bedankt voor haar werkzaamheden.

Er zijn geen opmerkingen gekomen over de bestuurswisseling. Margriet Hilbolling heeft afscheid genomen als secretaris en Beanca Hollander neemt haar functie over. Ook Fred Dresia treedt af als bestuurslid. Beiden hebben als dank een mooie pen met inscriptie ontvangen.

Tenslotte: er hebben zich geen mensen gemeld voor de kascommissie. Petra van der Zanden wordt gevraagd of zij nog een tweede termijn lid van de kascommissie wil blijven.

Dank aan allen die reageerden op ons verzoek. We wensen ieder een mooie zomer toe.

Bestuur Dorpsbelangen Gasteren