Jaarvergadering 2023 IJsvereniging Wintervreugd

Het bestuur van IJsvereniging Wintervreugd nodigt u uit voor haar jaarvergadering op vrijdagavond 3 november a.s.

Locatie: Dorpshuis De Gasterije
Aanvang: 20.00 uur

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen
 4. Notulen vergadering 2022
 5. Jaarverslag 2022-2023
 6. Financieel verslag penningmeester
 7. Verslag kascommissie
 8. Verkiezing kascommissie
 9. Bestuursverkiezingen
  Henk Stoffers (aftredend en herkiesbaar)
  Jeroen Oomen (aftredend en herkiesbaar)
  Tegenkandidaten kunnen zich tot 3 uur voor aanvang van de vergadering melden bij de voorzitter
 10. Rondvraag
 11. Afsluiting van de vergadering