Hulphonden in de Huiskamer

Op 2 november ontvingen we in de Huiskamer Jessica Sanders, hondentrainer en hondengedrags-therapeut, Maaike, een jonge vrouw in een rolstoel en haar hulphond Kester, en de moeder van Maaike met gepensioneerde hulphond Jikke. Er waren veel belangstellenden.

Jessica gaf een presentatie over haar werk als hondentrainer bij Bultersmekke Assistancedogs(BMA). Met het programma van BMA worden volwassenen, jongeren en kinderen begeleid om met hun eigen hond, in de thuis-omgeving, onder begeleiding van een instructeur hun hond zelf te trainen en op te leiden tot een internationaal gecertificeerde assistentiehond. Met dit certificaat heeft de hond wettelijk toegang tot vrijwel alle publieke ruimten. De training duurt ongeveer 2  jaar.

Hulphonden kunnen bijvoorbeeld assistentie bieden aan mensen met een lichamelijke beperking, mensen met epilepsie, PTSS of autisme. Een hulphond kan helpen bij allerlei dagelijkse taken, kleding aan/uittrekken, toiletbezoek,  boodschappen doen, dingen van de grond oprapen, deuren open en dicht doen, enz.

Maaike had Kester gekregen toen hij 7 weken oud was en heeft hem zelf getraind met Jessica als coach (zij komt om de 3 à 4 weken langs). Niet iedereen is in staat de training zelf te doen. Er zijn ook honden die opgeleid worden tot hulphond door instructeurs en die pas wanneer zij de training hebben afgerond, naar hun baasje gaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een blindengeleidehond.

Maar, als iemand in staat is zelf de hulphond te trainen, vergroot dat de zelfredzaamheid en kan men beter meedoen in de samenleving. Het gevoel van eigenwaarde, zelf meer regie hebben, wordt sterker.

We hoorden dat je een hulphond (in opleiding) niet mag afleiden en geen oogcontact mag maken, omdat hij zijn aandacht niet kan verdelen. Hij moet zijn aandacht bij zijn baasje houden om zaken te signaleren en om te helpen.

Jessica liet een paar mooie filmpjes zien, waarin we hulphonden aan het werk zagen.

Daarna liet Maaike als voorbeeld zien hoe ze Kester getraind had om deuren open en dicht te doen. Kester heeft recent zijn diploma gehaald. Jikke (12 jaar), haar vorige hulphond, is nu met pensioen maar woont nog steeds bij Maaike.  Maaike demonstreerde ook hoe Kester haar helpt  de voetsteunen van haar rolstoel naar boven of beneden te doen en haar voeten op de steunen te helpen. Ze gaf Kester korte instructies.

Ze vertelde dat de training soms door de zorgverzekering betaald wordt. Door de assistentie van de hond hoeft minder beroep gedaan te worden op zorgmedewerkers. Dus economisch  een win-win situatie.

De Stichting Bultersmekke Assistancedogs  ondersteunt  cursisten soms ook om de financiële middelen bijeen te krijgen. Een mooi voorbeeld is de doppenactie, waarbij mensen plastic doppen van verpakkingen bewaren en inleveren bij een verzamelpunt. De doppen brengen aardig wat geld op voor de training van hulphonden. Dus allemaal meesparen!!

Tot slot liet Maaike nog zien hoe Kester en Jikke een banaan pelden, die ze vervolgens mochten opeten.  Het was een leerzame ochtend. We waren allemaal onder de indruk van de presentatie van Jessica en Maaike, en de honden Kester en Jikke.

De volgende Huiskamerbijeenkomst is op woensdag  16 november van 10.00-12.00 uur; dan neemt Ruth van Dalen ons mee in “Beleven In Muziek”( BIM).