Hulpdiensten

In deze categorie staan de hulpdiensten waar we vanuit Gasteren mee van doen hebben. Ontbreekt er een exemplaar? Stuur dan een emailbericht aan deredactie@Ingasteren.nl

  • Weblink Regiopolitie Bureau Gieten De Nederlandse politie is verdeeld in 25 regio’s (en het Korps landelijke Politiediensten). Elke regio is opgedeeld in districten met daarbinnen basiseenheden. Gasteren valt onder Bureau Gieten van de Basiseenheid Assen Noord / Aa en Hunze district van de Regio Drenthe. Spoed: 112; informatief: 09008844.
  • Weblink Politie: aangifte doen Indien u slachtoffer bent geworden van een delict, kunt u het beste zo snel mogelijk aangifte doen bij uw politiekorps. Dat kan op het politiebureau en bij een aantal politiekorpsen ook telefonisch of via internet (voor een aantal delicten).
  • Weblink Brandweer Drenthe Uiteraard belt u 112 in het geval van brand, een ongeval, etc. en raadpleegt u niet eerst de dorpswebsite. Het is echter wel interessant wat de brandweer voor u kan doen en hoe u voorkomt de brandweer nodig te hebben.
  • Weblink Centrale Huisartsendienst Drenthe (voor patiënten met een arts binnen de Gemeente Aa en Hunze) Heeft u met spoed een huisarts nodig buiten praktijktijden? Bel 0900 – 1120112.
  • Weblink Doktersdienst Groningen (voor patiënten met een arts binnen de Gemeente Tynaarlo) Heeft u met spoed een huisarts nodig buiten praktijktijden? Bel 0900 – 9229.
  • Weblink Buurtpreventie WAGBIG De WAGBIG is een groep inwoners in Gasteren die elkaar attenderen op verdachte situaties dan wel elkaar alarmeren indien 112 ingeschakeld is (en hulp van dorpsgenoten wenselijk is).