Hulp en ondersteuning

In deze categorie staan de hulpdiensten waar we vanuit Gasteren mee van doen (kunnen) hebben.

Ontbreekt er een hulpdienst? Of ziet u een fout? Stuur dan een emailbericht aan <deredactie@ingasteren.nl>.

  • POLITIE De Nederlandse politie is verdeeld in 11 eenheden (inclusief de Landelijke Eenheid). Gasteren valt binnen Eenheid Noord-Nederland. Het dichtstbijzijnde politiebureau is in Assen. Klik HIER voor informatie. Bel naar 112 in geval van ongeval, overval, inbraak, etc.. Voor het verkrijgen van informatie is het nummer 09008844 beschikbaar.
  • AANGIFTE Indien u slachtoffer bent geworden van een delict, dient u zo snel mogelijk aangifte doen bij de politie. Dat kan op het politiebureau (Assen, Weiersstraat 83 of
    Balkengracht 3); een afspraak maken is daartoe aan te bevelen: 09008844. Voor een aantal delicten is het ook mogelijk aangifte te doen via internet; klik HIER voor het doen van aangifte.
  • BRANDWEER Uiteraard belt u 112 in het geval van brand, een ongeval, etc.. Het is echter interessant om te weten wat de brandweer voor u kan doen en hoe u voorkomt de brandweer ooit nodig te hebben. Klik HIER voor informatie.
  • HUISARTS BUITEN PRAKTIJKTIJDEN (Gemeenten Aa en Hunze en Assen) Heeft u  een huisarts nodig buiten praktijktijden? Bel dan 0900 – 1120112. Klik HIER voor informatie. Bel in het geval van een levensbedreigende situatie 112.
  • HUISARTS BUITEN PRAKTIJKTIJDEN (Gemeente Tynaarlo) Heeft u een huisarts nodig buiten praktijktijden? Bel dan 0900 – 9229. Klik HIER voor informatie.  Bel in het geval van een levensbedreigende situatie 112.
  • BUURTPREVENTIE WAGBIG De WAGBIG is een groep inwoners in Gasteren die elkaar attenderen op verdachte situaties dan wel elkaar alarmeren indien 112 ingeschakeld is (en hulp van dorpsgenoten wenselijk is). Klik HIER voor informatie.
  • ZELFMOORD Denkt u aan zelfmoord? Bel voor hulp naar 0900-0113 of chat via www.113.nl, 24/7 open, anoniem en vertrouwelijk. U vindt HIER ook informatie over zelfhulp en zelftesten. Maar ook indien u zich zorgen maakt over iemand uit uw omgeving. Ook kunt u in dat geval contact opnemen met 0900-0113 of chatten via www.113.nl. Uw privacy is hierbij gewaarborgd.
  • GASTEREN GOED VOOR ELKAAR (GGvE) heeft als doelstelling dat iedere dorpsbewoner met een hulpvraag (waarin hij/zij niet direct kan voorzien door het eigen ‘netwerk’; familie, vrienden, naaste buren of bestaande professionele voorzieningen zoals thuiszorg of huishoudelijke hulp), in contact kan komen met een mededorpsbewoner die daar mogelijk wel in kan voorzien. Voor informatie over Gasteren Goed voor Elkaar, klikt u HIER. Op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur is Gasteren Goed voor Elkaar voor hulpvragen te bereiken op 0620122349.

Bijgewerkt: 7 november 2019.