Hoe uw persbericht op de dorpswebstek tot nog een groter succes leidt

Aan de besturen van Gasterse organisaties en andere inzenders van InGasteren-berichten.

Het succes van onze dorpswebstek <www.ingasteren.nl> is te danken aan de door Gasterse stichtingen, verenigingen, werkgroepen en ondernemers aangeleverde berichten. Eind 2022 stond de teller van de in 2022 ingestuurde berichten op 167. Vrijwel elk bericht is binnen een week zo’n 75-maal bekeken: da’s een groot succes!

Graag willen wij als redactie de kwaliteit van <www.ingasteren.nl> nog beter maken … met als doel nog meer lezers te bereiken, dus nog meer dorpsnieuws te verspreiden. Goede tekst en foto’s zijn daarbij het sleutelwoord. Hierbij geven we enkele vuistregels:

  1. Lever bij een bericht altijd een mooie en duidelijke foto aan.
  2. Degene die de foto gemaakt heeft, heeft toestemming gegeven voor plaatsing van de foto (auteursrechten).
  3. De aangeleverde foto mag de belangen van de gefotografeerde persoon/personen niet schaden (privacy).
  4. Bij eventuele klachten of rechten ligt de verantwoordelijkheid bij degene die de foto aanleverde.

En heeft u zelf geen foto’s … kijk dan eens op <www.pxhere.com> voor zogenoemde stockfoto’s … foto’s die geheel vrij zijn van rechten.

Achtergrondinformatie.

  • Dorpsbelangen is “eigenaar” van <www.ingasteren.nl>. De Redactie en Dorpsbelangen hebben werkafspraken gemaakt over de plaatsing van berichten op de webstek. Klik HIER voor de gemaakte werkafspraken en HIER voor schrijf-adviezen.
  • Privacy: lees HIER hoe de Redactie privacy-regels toepast.
  • Auteursrechten: het schenden van auteursrechten kan leiden tot forse claims. Dat heeft een dorp uit de Gemeente Aa en Hunze enige tijd geleden ondervonden. Klik HIER voor het artikel over de afwikkeling van de claim.