Herinrichten kruising Oudemolenseweg-Schipborgerweg

De Vereniging Dorpsbelangen ontving bijgaande brief van de gemeente met het verzoek deze ook op de website te plaatsen.

07062023 brief aanwonenden inrichting kruising Oudemolenseweg-Schipborgerweg Gasteren.docx