Grote schoonmaak

Het Kabinet Rutte mag dan demissionair zijn, maar het vogelhuisvestingsbeleid is door de Tweede Kamer gelukkig niet controversieel verklaard. Vandaar dat enkele vrijwilligers van het Ministerie van Vogelhuisvesting en Volksgezondheid afgelopen zaterdag 6 januari, met het oog op het komend broedseizoen, dertig koolmeeswoningen aan een inspectie hebben onderworpen. Sterk vervuilde onderkomens zijn daarbij gekuist. Door middel van een gekleurde punaise, aan de voorzijde van de vogelwoning, is kenbaar gemaakt dat het betrokken vogelhuis ‘geschikt is voor bewoning, seizoen 2024’.
Koolmezen zijn, zoals wellicht bekend, de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. En daar komt de volksgezondheid dus om de hoek kijken. De Vereniging Dorpsbelangen wenst de aanstaande koolmeespaartjes het allerbeste en duimt voor een spoedig nakomelingschap.