Energiewerkgroep Gasteren zoekt leden

De belangstelling om met ons dorp actief bezig te zijn met verduurzaming en energiebesparing is groot. Meer dan 50 bewoners waren er op de bijeenkomst Energietransitie die werd georganiseerd door de Natuur en Milieufederatie Drenthe (NMFD) en het BOKD in samenwerking met Dorpsbelangen Gasteren.

Het werd een levendige avond toen de bewoners in groepen werden ingedeeld om samen na te denken over ambities, kansen, beren op de weg en ervaringen als het gaat om besparen, energie opwekken, energie opslaan en van het gas af gaan. Kleine en grote ideeën passeerden de revue zoals gezamenlijk inkopen van zonnepanelen en isolatie, (elektrische) deelauto’s, elektrisch koken tot gezamenlijk energie opwekken en opslaan en kijken wat er mogelijk is met aardwarmte en/of waterstof.

Hoe groot of klein onze ambities zijn als dorp bepalen we helemaal zelf. Natuur en Milieufederatie Drenthe en de BOKD bieden ondersteuning als het gaat om informatie, het leggen van contacten en een plan van aanpak. We hoeven ook het wiel niet uit te vinden want Anloo, Rolde en Eext zijn al langer bezig.

Ter plekke hebben we een energiewerkgroep opgericht die nu 5 leden heeft, inclusief een vertegenwoordiger van dorpsbelangen. We willen nog zeker 5 leden erbij. Dus wil je meedenken, -praten en -doen over energietransitie. Meld je dan nu aan bij Iris Koffijberg (penningmeester Dorpsbelangen): iris.koffijberg@gmail.com of 06-52407483.