Een hoopvolle start voor werkgroep Natuurbeheer Gasteren

Aan de heide is het niet te zien dat het afgelopen jaar weer zo droog en heet is geweest. Zo uitbundig bloeiend zie je de hei in september niet vaak. En dat terwijl de bloei al heel vroeg, begin juli, begonnen was. De leden van de werkgroep Natuurbeheer Gasteren (oftewel de ‘heideclub’) waren dan ook aangenaam verrast toen ze op 7 september, hun eerste werkdag van het nieuwe seizoen, een inspectieronde hielden. Ook op de Amerikaanse Vogelkers lijkt de zon weinig vat te hebben gehad. Ook die tieren hier en daar weer welig, vooral op plekken die vorig jaar grondig onder handen zijn genomen en zo weer een aantrekkelijk zaaibed vormden. Zoals bij het geitenweitje. Zie foto rechts.

Ook Thijs Blom en Marye Veenstra van Landschapsbeheer Drenthe waren deze keer van de partij. Ze waren vooral benieuwd naar hoe het staat met de pilotprojectjes om oude heide te verjongen en vergrassing tegen te gaan. Nou, dat zag er best hoopvol uit. Op de overblijfselen van oude gemaaide heidestruiken waren al weer frisse jonge spruiten uitgelopen. Zie foto links. Van de plek waar gras (Pijpestrootje)  was verwijderd schrokken we eerst even. Het leek wel of er meer gras stond dan dat er gemaaid was, maar daartussen waren toch ook veel nieuwe heidespruiten te vinden. Nu is het zaak dat weer opgekomen gras selectief te verwijderen zodat die nieuwe spruiten zich kunnen uitbreiden. Wordt vervolgd dus.

Voor het eerst is nu ook duidelijk te zien wat het ‘ringen’ van Amerikaanse Vogelkersbomen in de boszoom met ze doet. ‘Ringen’ is een methode om de bomen op een natuurlijke manier te laten afsterven waarbij er volgens kenners geen of weinig nieuwe jaarlingen meer teruggroeien. Vorig jaar was nog weinig te merken van dat afsterven maar nu wordt dat goed zichtbaar. We gaan hier dus ook het komende jaar mee door.

Wat staat er het komend seizoen zoal op het programma? Eerst lopen we het hele heidegebied weer langs om nieuwe opslag te verwijderen, daarna zullen we een stuk nieuwe bosrand ‘ringen’, en gaan we in de boszoom een tweede open plek creëren. En ook het bijhouden van de pilotprojecten zal onze aandacht vragen.

Genoeg hooi op de vork dus. We houden u op de hoogte van onze vorderingen. Heeft u vragen over onze werkgroep? Neem dan contact op met Herman Roepman via 0592-269486 of herman.roepman@outlook.com .