Een beestenboel in de Huiskamer

Woensdag 29 september kwam Tonnie Sterken, al jaren werkzaam in de natuurbescherming, vertellen over de natuur in onze omgeving. Hier was veel belangstelling voor, er waren wel zeventien bezoekers.

Maar de bijeenkomst opende met de mededeling dat Elly vandaag afscheid neemt van Gasteren Goed voor Elkaar. Els bedankte Elly voor haar geweldige inzet en de prettige samenwerking en overhandigde haar een prachtige bos bloemen. Elly vertelde dat ze haar werk neer moest leggen, niet omdat ze het niet meer leuk vond, maar om gezondheids-redenen. Ze zal nog regelmatig naar de Huiskamer komen als gast. Margo neemt de taken van Elly over.

En toen was Tonnie aan de beurt. Hij heeft van kinds af aan heel veel interesse in de natuur gehad en is daar altijd mee bezig is geweest. Ook in onze omgeving. Hij spitste zijn verhaal toe op het leven en het leefgebied van de das, de otter en de bever.

In Nederland leven zo’n 6000 dassen waarvan er helaas elk jaar veel worden overreden. De das bouwt een burcht en leeft daar met 4 tot 5 dassen samen. Hij houdt die, in tegenstelling tot de vos, goed schoon. Dassen hebben een goede neus, maar zien slecht. Een volwassen das weegt 12 tot 18 kilo, eet regenwormen, rupsen, kevers, larven, enz., maar is ook gek op gevallen fruit, mais en graan.  In onze omgeving zijn verschillende dassenburchten; Arno en Ina hebben zelfs een das in de tuin.

Vervolgens kwam de otter aan bod. Er waren in Nederland geen otters meer, maar In 2002 werden ze weer uitgezet o.a. in de Weerribben. Inmiddels zijn er zo’n 450 in Nederland. De otter eet voornamelijk vis en gebruikt zijn snorharen om vis te vinden in troebel water.

Tot slot passeerde de grootste van het stel, de bever, de revue. De bever kan wel tot 39 kilo wegen, leeft ook in een burcht en bouwt dammen.  Een beverburcht trekt veel andere dieren aan en is goed voor de biodiversiteit. Ook de bever was uitgestorven in Nederland, maar doet het tegenwoordig weer bijzonder goed. Iets te goed eigenlijk volgens sommigen. Dit jaar zijn er 80 afgeschoten omdat ze schade aanrichtten aan dijken en landbouwgrond. Daarom is er nu een beverplan, waarin vastgelegd is waar ze wel en waar getolereerd worden.

Tonnie liet ons tijdens zijn verhalen schitterende beelden zien, niet alleen van dassen, otters en bevers maar ook van reekalfjes, parende egels, een zwarte ree, spelende vossenjongen, wezel, hermelijn, boommarter en allerlei vogels, tot en met de geweldige zeearend, die ook hier in Drenthe broedt.

Iedereen genoot van Tonnie’s verhalen, beelden en bijzondere anekdoten. Zo hoorden we bijvoorbeeld dat er zelfs een heuse Tonnie Sterken vossenburcht is. Een burcht krijgt namelijk de naam van degene die hem gevonden heeft. Maar Tonnie gaf aan dat hij toch wel een beetje jaloers was op Arno, omdat die een das in zijn tuin heeft.

In de volgende Huiskamerbijeenkomst (13 oktober) komt Ingrid Verbruggen van boekhandel van der Velde uit Assen verschillende boeken bespreken.