Bewoningsgeschiedenis Gasteren bijgewerkt

De bewoningsgeschiedenis van Gasteren is weer aangepast. Onder ‘Verenigingen > Dorpsbelangen > Bewoningsgeschiedenis’ is de nieuwe versie van de bewoningsgeschiedenis geplaatst die tot en met 2022 is bijgewerkt. De veranderingen of aanvullingen in de bewoning die vorig jaar hebben plaatsgevonden, zijn aangegeven in rood en staan ook apart vermeld in het ‘overzicht mutaties 2022’.

Dank gaat uit naar de waarnemers Piet Jansen, Arno Klee, Ben Mulder, Harm van Rhee en Wout van Bockhove, die net als in voorgaande jaren veranderingen in bewoning in de gaten hebben gehouden.

Klik HIER om de bijgewerkte bewoningsgeschiedenis direct in te zien. Mocht u een fout vinden of een aanvulling hebben, met name waar het gaat om inwonende kinderen, mail deze dan vòòr 1 maart naar hhellema@xs4all.nl. Na die datum wordt de bewoningsgeschiedenis – met verbeteringen en aanvullingen – nog éénmaal op de website ‘ververst’.

Henk Hellema
Coördinator bewoningsgeschiedenis Gasteren