Bewonersbijeenkomsten starters- en ouderenwoningen

Omdat onder ‘starters’ veel interesse bestaat voor kavels is besloten voor belangstellenden voor starters-woningen én belangstellenden voor kavels gezamenlijk één bijeenkomst te organiseren. Deze vindt plaats op maandag 9 mei om 20.00 uur in dorpshuis De Gasterije.
Voor belangstellenden voor ouderen- of zorgwoningen wordt een aparte bijeenkomst georganiseerd op woensdag 18 mei om 20.00 uur, in  pannenkoekenboerderij Brinkzicht.
U bent van harte welkom bij deze bijeenkomsten, ook als u nog niet direct concrete plannen hebt maar zich wel alvast wilt oriënteren op mogelijkheden.
Als u nu al vragen heeft, of een exemplaar van het rapport wilt bestellen, kunt u contact opnemen met de secretaris van Dorpsbelangen, Margriet Hilbolling via 0592-231664 of dorpsbelangengasteren@outlook.com.

In de enquête is speciaal gevraagd naar de belangstelling voor nieuwbouw van starterswoningen, voor zorgwoningen en voor kavels. Een aantal mensen dat aan de enquête meedeed, noemde ook verbouw van bestaande panden en woningruil als mogelijkheid om hun woonwensen te realiseren.
Daarom is enkele weken geleden door middel van een brief met antwoordformulier geïnventariseerd in hoeverre er interesse bestaat voor woningruil en of er grote panden of boerderijen beschikbaar zijn of komen die verbouwd kunnen worden voor huisvesting van meer huishoudens. Hierop hebben enkele mensen gereageerd. Zij zijn inmiddels met elkaar in contact gebracht. Sommigen zullen hun mogelijkheden kenbaar maken tijdens de bewonersbijeenkomsten.