Bestuursleden IJsvereniging Wintervreugd, per 16 december 2022.

  • Robert Bonder            bestuurslid
  • Harmen Hollander      bestuurslid
  • Harm Hollander          bestuurslid
  • Mark Pieters              bestuurslid
  • Ronald Reinders         bestuurslid
  • Harm Reinders           bestuurslid
  • Henk Stoffers             bestuurslid
  • Jeroen Oomen            voorzitter
  • Harm van Rhee          penningmeester
  • Lute Pieters               secretaris