Werkzaamheden rijbaan Oosteinde vervolg

(Ingezonden bericht van Theo Kroeze, beleidsadviseur ‘Wegen’ van de gemeente Aa en Hunze)

In het verlengde van de werkzaamheden die we uitgevoerd hebben vóór de vakantieperiode, bericht ik u via deze mail over het vervolg.

Aanleiding voor de werkzaamheden is het onder natuurlijk verloop afvoeren van het regenwater ter hoogte van Oosteinde 1 en 3. Hiermee hopen we te voorkomen dat tijdens extreme buien het regenwater bij deze woningen naar binnen loopt.

Wat gaan we doen

De kant van de rijbaan in het Oosteinde is eenzijdig verlaagd. We hebben ter hoogte van de kruising met de Oudemolenseweg het straatwerk hier tijdelijk op aangepast.

Binnenkort starten we met het verder aanpassen van de hoogte van de kruising. Omdat we hiervoor de Oudemolenseweg moet stremmen voor het verkeer, kiezen we er voor om de rijbaan van de Oudemolenseweg (kruising – overgang asfalt) direct her te bestraten.

De werkzaamheden, die namens de gemeente uitgevoerd worden door Aannemersbedrijf Fuhler uit Emmen, vinden plaats vanaf   maandag 17 september tot en met vrijdag 12 oktober 2018  (of zoveel langer of korter de werkzaamheden duren).

Stremming

Tijdens de werkzaamheden wordt de rijbaan gestremd en zijn de aanliggende woningen minder goed bereikbaar. Het doorgaande verkeer van en naar Oudemolen wordt met borden via Taarlo omgeleid. De woningen aan de Oudemolenseweg kunnen via de Zandkampen het Oostereinde weer bereiken.

Overlast

De uitvoering geeft voor het dorp en de direct aanwonenden enige overlast. Tijdens de uitvoering zijn de aanliggende woningen niet altijd even goed bereikbaar. We doen ons best om de overlast zo kort mogelijk te laten zijn. De direct aanwonenden worden met een brief over de uitvoering en stremming op de hoogte gebracht. Ook de diverse hulpdiensten zijn van de afsluitingen op de hoogte.

Vragen

Heeft u nog vragen over dit bericht of over de komende uitvoering? Neemt u dan gerust contact op met ondergetekende van de afdeling Ruimte. Ik verzoek u om dit bericht te publiceren op uw website zodat de overige bewoners hiervan kennis kunnen nemen.

Wij gaan er van uit dat u begrip heeft voor onze werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,
Theo Kroeze

Beleidsadviseur wegen
Gemeente Aa en Hunze

Postbus 93 • 9460 AB Gieten
Spiekersteeg 1 • 9461 BH Gieten
www.aaenhunze.nl

Telefoon algemeen: 14 0592
Telefoon direct: (0592) 26 78 69 • Mobiel: (06) 13 45 55 22