Weer 35 reanimatie-AED burgerhulpverleners in Gasteren

Zaterdag 18 maart volgden 13 dorpsbewoners de reanimatie-AED cursus. Op 8 maart gingen 17 anderen hen al voor. Samen met vijf mensen die hun reanimatie-AED certificaat al eerder hadden behaald brengt dit het totaal van reanimatie-AED burgerhulpverleners in Gasteren op 35.Dat is een mooi en belangrijk resultaat want voor de bevolkingsomvang van Gasteren zouden er tenminste 20 burgerhulpverleners moeten zijn. Begin vorig jaar was echter duidelijk geworden dat er nog maar 10 burgerhulpverleners oproepbaar waren. In 2011 waren dat er nog 40. Die afname komt doordat burgerhulpverleners bijvoorbeeld verhuizen, zich te oud beginnen voelen voor dit werk, of niet tijdig herhalingscursussen volgen en zich registreren bij de landelijke organisatie HartslagNu. Gelukkig zijn we nu weer op volle sterkte.

Waarom is dit belangrijk?
Als iemand onwel wordt of bewusteloos raakt, dan wordt bijna altijd de alarmcentrale 112 gebeld. Als blijkt dat er mogelijk sprake is van een hartstilstand dan stuurt de centrale onmiddellijk een ambulance op pad en roept vervolgens telefonisch 6 burgerhulpverleners op die in de buurt van het slachtoffer wonen met het verzoek daar direct heen te gaan. Tegelijkertijd worden eveneens 6 mensen opgeroepen om een AED-apparaat op te halen en naar het slachtoffer te brengen. (Een Automatische Externe Defibrillator is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.) In Gasteren bevinden zich twee AED’s.
Er worden zoveel burgerhulpverleners opgeroepen om er zeker van te zijn dat er in ieder geval enkele van hen aan de oproep gevolg kunnen geven. Zij zijn er in getraind om vast te stellen of sprake is van een hartfalen, en beginnen in dat geval direct met reanimatie-AED, een combinatie van hartmassage, beademing en het toedienen van elektrische schokken m.b.v. de AED. Zij gaan daarmee door totdat het ambulancepersoneel verschijnt. Die nemen de behandeling dan over. Gebleken is dat deze aanpak in Nederland jaarlijks honderden mensen het leven redt.

Dorpsbelangen is blij dat er in Gasteren nu weer een sterke groep reanimatie-AED burgerhulpverleners is. Zij feliciteert alle cursisten met het behalen van hun certificaat en bedankt hen hartelijk voor hun belangeloze inzet.

Als u vragen heeft of meer wilt weten dan kunt u contact opnemen met Jacqueline Schoorl, tel. 231480 of via jacschoorl@gmail.com.