Bewoningsgeschiedenis van Gasteren: vernieuwde uitgave

In 2003 verscheen het boek ‘Gasteren’ met een uitgebreid ‘levensverhaal’ van het dorp. Hierin worden vanaf de vroegste geschiedenis de ontwikkelingen geschetst van het landschap, de landbouw en later ook andere bedrijvigheid, en de bestuurlijke en sociaal-culturele veranderingen. In een apart hoofdstuk ‘Bewoningsgeschiedenis’ wordt van iedere woning in het dorp beschreven wie er wonen en (voor zover bekend) gewoond hebben.

Sinds de verschijning van dit boek zijn natuurlijk nogal wat zaken veranderd. Er zijn bewoners overleden en verhuisd, en nieuwe inwoners hebben hun intrek genomen in de woningen die zij achterlieten. Dit heeft Vereniging Dorpsbelangen ertoe gebracht om jaarlijks een geactualiseerde versie uit te brengen.

Deze week is de nieuwe versie ‘Bewoningsgeschiedenis Gasteren – 2016’ uitgekomen. Met grote dank aan Henk Hellema en zijn team van ‘waarnemers’ die veranderingen aan hem doorgeven. Door op deze link te klikken kunt u deze versie direct inzien.

Later kunt u dit document altijd nog raadplegen door het tabblad ‘Verenigingen’ hierboven aan te klikken en ‘Dorpsbelangen’ te selecteren. Uit de dan verschijnende inhoudsopgave klikt u ‘Bewoningsgeschiedenis Gasteren – 2016’ aan.

Van het boek ‘Gasteren’ zijn nog exemplaren beschikbaar voor de prijs van € 12,50. Als u een exemplaar wilt bestellen kunt u contact opnemen met de secretaris van Dorpsbelangen, Margriet Hilbolling, 0592-231664 of via dorpsbelangengasteren@outlook.com .