Vereniging Dorpsbelangen int contributie

In de maand februari 2019 zal de Vereniging Dorpsbelangen Gasteren weer de jaarlijkse contributie innen. Voor de meeste inwoners gaat dat automatisch per incasso. De jaarlijkse contributie bedraagt ook in 2019 weer €7,50 voor eenpersoons- en €15,00 voor meerpersoonshuishoudens. Bij nieuwe bewoners en bewoners die aangegeven hebben liever contant te willen betalen, komt het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Gasteren langs.
Een deel van de contributie (€3,25 respectievelijk €6,50) komt ten goede aan de Stichting Dorpshuis Gasteren, voor de instandhouding van ons Dorpshuis. De Vereniging Dorpsbelangen zet zich in om de belangen van de inwoners te behartigen voor de leefbaarheid op allerlei gebied o.a. bij gemeente Aa en Hunze en Staatbosbeheer.