Sport- en Spelweek 2020

Helaas gaat dit jaar de Sport – en Spelweek, die zou worden gehouden in de week van 8 juni t/m 13 juni, NIET door.
Dit i.v.m. de regelgeving omtrent het coronavirus. De Stichting Af En Toe Wat hoopt op betere tijden voor in de toekomst. Zij wenst iedereen een goede gezondheid toe.

Met vriendelijke groet,

Klaske Löhr – Grasman