Plantenexcursie met Kees van Son: verslag en foto’s

Een wandeling met Kees van Son door de prachtige natuur rondom Gasteren is altijd bijzonder. Zo ook de plantenexcursie op donderdagavond 23 mei, vanaf parkeerplaats Gasterse Duinen.
Een avond om in te lijsten: 20°C, zonnetje, weinig wind, een aangenaam gezelschap van zo’n 20 deelnemers uit het dorp. De route was eenvoudig en vrij kort: eerst door het Westertseveld, daarna de oversteek naar de Heest en via het Westertseveld weer terug, maar wat hebben we veel gezien en geleerd!

De wandeling was (gelukkig) minder spectaculair dan in januari, toen het bijna niet lukte om met droge voeten weer thuis te komen. Sterker nog, de sporen van de droogte waren goed te zien: onder andere in onvolgroeide orchideeën, en onverwachte verschillen in plantengroei. Toch kon Kees ons veel laten zien van en vertellen over het bodemleven, de effecten van kwelwater op het voorkomen van soorten, het begin van heidegroei in het Westertseveld en het effect van verschraling op de plantendiversiteit. Met name wat dit laatste betreft is er een spectaculaire toename van soorten te zien in het hele Drentsche Aa-gebied in de afgelopen 20 jaar.

Toch hebben we niet de hele tijd naar de planten op de grond ‘lopen staren’, in tegendeel: rondom ons waren de vogels en andere dieren zeer actief. We konden genieten van de koekoek en volop ander vogelgezang, langsflitsende watersnippen, ganzen in ganzenpas gevolgd door een hele rij kuikens, reeën, en sporen van vossen en andere dieren. Ter afsluiting gaf een veldleeuwerik een prachtige vliegshow op het Westertseveld.

Teruggekomen op de parkeerplaats bedankte Fred Dresia, namens de vereniging Dorpsbelangen, Kees van Son voor de interessante en leerzame excursie en bood Kees de deelnemers een brochure aan over ‘Werk in uitvoering in het Drentsche Aa-gebied’.

Wordt ongetwijfeld nog eens vervolgd!