Paasvuur 2019

Ja hoor, de vergunning is binnen, er kan weer een mooi Paasvuur komen op de Zuides!
Vereniging Dorpsbelangen hoopt dat veel dorpsbewoners flink gesnoeid hebben en dat al dit snoeihout een flinke paasbult oplevert.

Er zijn dit jaar twee dagen waarop snoeihout aangeleverd kan worden. In voorgaande jaren kon er op twee zaterdagen gebracht worden en op Goede Vrijdag.
Dit jaar kan er alleen op Goede Vrijdag en de zaterdag daarna gebracht worden.

Aanleveren snoeihout op:
Vrijdag   19 april      14.00 – 17.00 uur
Zaterdag 20 april      9.00 – 17.00 uur.

Locatie
Op de Zuides, via De Hoek te bereiken.

In tegenstelling tot andere jaren mag nu alleen snoeihout worden ingebracht. Er zullen vrijwilligers zijn die hierop toezien.

Het Paasvuur wordt ontstoken op Paaszondag 21 april om ± 20.15 uur door een aantal basisschoolkinderen met zelfgemaakte fakkels. De fakkels worden onder leiding van volwassenen aangestoken en na het aansteken in het vuur geworpen.
In verband met de brandveiligheid wordt verzocht geen licht ontvlambare kleding te dragen. Het stoken van andere vuurtjes in de buurt van het Paasvuur is niet toegestaan. De ouders van kinderen worden verzocht hierop toe te zien.