Opbrengst collecte KWF

De jaarlijkse collecteweek van de KWF Kankerbestrijding zit er weer op.

In Gasteren is er een bedrag van € 409,66 opgehaald.

Het KWF bedankt de collectanten voor hun inzet!

En natuurlijk alle gulle gevers voor hun gift!!!