‘n Mooie Boel

Zondagmorgen, omstreeks half tien. In Gasteren poppen Whatsapp-berichten op en rinkelen her en der telefoons. De gestelde vraag: “Ga je mee boulen?“.
Deze zondag, 5 augustus 2018, vormen Diny, Elly, Jacob, Jantina en Jan Roelof het gezelschap boulers. Elke speler neemt een eigen setje van 3 boules, een but, een meetlint en eventueel drinken mee.
Het spel begint met het werpen van een but over een afstand van ongeveer 8 meter. Vervolgens werpt elke speler zijn/haar boules zo dicht mogelijk bij de but, hierbij mag hij/zij zowel de andere boules als de but wegstoten. Er is geen speelvolgorde en het is niet noodzakelijk om alle boules in één beurt te werpen. En net zoals in Frankrijk: het commentaar en de adviezen van medespelers is in Gasteren niet van de lucht.
Het spel eindigt als iedereen zijn/haar boules heeft geworpen. Dan begint de discussie: wiens boule ligt het dichts bij de but. Een door Jan Roelof ontwikkelde meetsysteem doet wonderen, er is weinig discussie (wat overigens wel jammer is … Fransen maken van dat moment graag een theater an sich). De eindstand, vandaag bijgehouden door Jantina: Jan Roelof scoort deze keer de meeste punten.

Heeft u boules? Dan bent u van harte welkom, elke zondagmorgen om 10:00 uur op de boulebaan naast het dorpshuis.