Magnuskerk Anloo rondom de Kerst

Nieuws uit de Magnuskerk

De tijd van Advent is begonnen, een periode van vier weken waarin het uitzien naar het komende licht centraal staat. Vóór in de kerk staat elke week een mooie bloemschikking die daarvan een aspect verbeeldt. Advent vormt het begin van het nieuwe kerkelijk jaar. Het oude werd op zondag 25 november afgesloten met een indrukwekkende viering waarin gemeenteleden herdacht werden die in de afgelopen periode gestorven zijn. Bij iedere naam die genoemd werd, werd een kaars aangestoken. Ook waren er kaarsen voor slachtoffers van oorlog en geweld overal ter wereld en voor dierbaren waarvan de aanwezigen hun naam noemden.

Diensten rondom kerst

De traditionele kerstnachtdienst op 24 december om 22.00 uur wordt dit jaar voorafgegaan door een wandeling naar de Magnuskerk met de schaapskudde ‘Het Stroomdal’. Net als vorig jaar lopen we de kudde tegemoet en ontmoeten die bij het Kniphorstbosch. We vertrekken deze keer wat later, om 20.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de Homanshof. Neem een lampion of lampje mee en trek passende kleding en schoenen aan. Laat de hond bij voorkeur thuis om de kudde niet te verstoren. Met de schaapskudde lopen we naar de Magnuskerk, waar we ongeveer om 21.00 uur aankomen. Daar staat een kopje koffie of thee klaar en kunt u blijven om de kerstnachtdienst bij te wonen of daarna uw eigen weg gaan. De schaapskudde blijft tot na de kerstnachtdienst vredig grazen rondom de kerk.

Voorganger in de kerstnachtdienst is da. Gonny de Boer. Muzikale medewerking wordt verleend door saxofoonduo Sjoerd en Floor Brouwer.

Na afloop staan er warme appelsap/glühwein en chocolademelk klaar.

Voor de veiligheid van de kudde willen we iedereen dringend vragen om vanaf ca. 20.15 uur de hond langs de route van het Kniphorstbos naar de kerk aangelijnd te houden.

‘De perfecte kerst’ is de titel van een kleine kerstmusical die jongeren op kerstmorgen 25 december om 10 uur in de Magnuskerk uitvoeren. In het verhaal gaat er van alles mis rondom de perfecte kerst, maar na afloop komt alles uiteraard op zijn pootjes terecht, al loopt het anders dan verwacht. Het is een viering voor klein en groot, met veel kerstliederen om mee te zingen en wat lekkers na afloop.

Voedselbank

Op 7 en 9 december houden we weer de maandelijkse inzameling voor de Voedselbank. Het gaat economisch weer een stuk beter in Nederland, maar de kloof tussen arme en rijke gezinnen groeit. Uw bijdrage van houdbare levensmiddelen is dus van harte welkom. Ook met een financiële bijdrage is de Voedselbank blij, daarmee kan verse groente en fruit gekocht worden. De inzameling is op vrijdag 7 december van 18.30 tot 19.00 uur en zondag 9 december voorafgaand aan de kerkdienst, beide keren onder de toren.