Inning contributie Vereniging Dorpsbelangen

In de maand februari zal de Vereniging Dorpsbelangen Gasteren weer de jaarlijkse contributie innen. Voor de meeste inwoners gaat dat automatisch per incasso. De jaarlijkse contributie bedraagt ook in 2020: €7,50 voor eenpersoons- en €15,00 voor meerpersoonshuishoudens.

Bij nieuwe bewoners en bewoners die aangegeven hebben liever contant te willen betalen, komt het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Gasteren langs. Bewoners die aangegeven hebben de contributie liever zelf over te maken, krijgen in februari een mail met een betalingsverzoek.
Mocht je het bedrag liever zelf willen overmaken, maar heb je dat nog niet aangegeven? Stuur dan even een mailtje naar penningmeester Iris Koffijberg: iris.koffijberg@gmail.com.