Informatie over wonen, zorg en welzijn in de Huiskamer

Mantelzorgconsulente Carin de Jonge (van Impuls Welzijn) en sociaalwerker Afina Smit (van Attenta) bezochten de Huiskamer op 2 oktober jl. Zij werken beiden op het terrein van zorg, wonen en welzijn en vertelden wat zij kunnen doen voor de inwoners van de gemeente Aa en Hunze, en dus ook voor Gasteren. Sinds alweer een aantal jaren is het beleid van de overheid erop gericht om de burger zo veel als mogelijk is in de eigen omgeving oud te laten worden en daarbij te helpen als dat nodig is. De Jeugdzorg is overgeheveld naar de gemeente met als doel problemen in gezinnen eerder aan te kunnen pakken. Bejaardentehuizen bestaan al bijna niet meer; in plaats daarvan wordt een beroep gedaan op de naaste omgeving (mantelzorg) en de professionele zorg thuis. In dit kader kunnen Carin de Jonge en Afina Smit ons helpen als welzijn, veiligheid en gezondheid in de thuissituatie in het gedrang dreigen te komen.

Wie voor een zorgbehoeftige naaste zorgt heet mantelzorger. Het belang van mantelzorg wordt steeds meer (h)erkend evenals de behoefte aan ondersteuning die daarbij soms nodig is. Wie bijvoorbeeld meer dan 5 uur per week mantelzorg verleent kan zich laten registreren bij het Centraal Punt Mantelzorg (telefoon 0592-245920) en daar ondersteuning aanvragen. Hoe dat werkt kunt u verder nalezen in de folder die tijdens de Huiskamerbijeenkomsten op tafel ligt of via de site www.mantelzorgaaenhunze.com. En wist u dat de gemeente Aa en Hunze alle geregistreerde mantelzorgers jaarlijks waardeert met €100 per zorgvrager?

Stichting Attenta kan u helpen om geschikte oplossingen te vinden bij al uw vragen op het gebied van het sociaal domein (onder meer WMO en jeugdzorg). Denk daarbij bijvoorbeeld aan woningaanpassingen en hulpmiddelen, maar ook bij het verkrijgen van geïndiceerde zorg of hulp bij opvoedingsvraagstukken. Afina Smit en haar collega Jessica houden 1 x per 4 weken spreekuur op woensdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur in de Gasterije en vormen zo het ‘dorpsloket’ van Attenta voor Gasteren. Het volgende spreekuur is op woensdag 30 oktober 2019.

Als u naar aanleiding van dit verslag vragen heeft kunt u bellen met GGvE telefoon: 06-20122349.

Onze dorpsgenoten Henk Hellema en Herman Roepman bezoeken op 16 oktober a.s. de Huiskamer. Zij vertellen over de werkgroep Historisch Gasteren en zijn benieuwd of de bezoekers van de Huiskamer hen kunnen helpen met informatie waar zij naar op zoek zijn.