Impuls Welzijn verlengt subsidie aan Gasteren Goed voor Elkaar

Gasteren Goed voor Elkaar bestaat alweer zo’n driekwart jaar. Vorig jaar oktober startten we met de Huiskamer. Vanaf het begin zijn de tweewekelijkse huiskamerbijeenkomsten in de Gasterije goed bezocht. We zijn er dan ook in geslaagd om iedere keer weer een leuk programma aan te bieden met spelletjes, knutselen, sprekers van binnen en buiten het dorp, en laatst nog met een bus-tour langs een keur van kunstenaars in de gemeente in het kader van ‘Gekleurd Grijs’.

Maar ook van de Vervoersdienst en de Klussendienst wordt in toenemende mate gebruik gemaakt. Zo is er door vrijwilligers geholpen met computerproblemen, het schoonmaken van een dakgoot, compost ophalen, etc. Daarnaast hebben we enkele huisbezoeken afgelegd bij mensen van wie omwonenden vermoedden dat zij gebaat zouden kunnen zijn bij de activiteiten van Gasteren Goed voor Elkaar. In het algemeen werd dit heel erg gewaardeerd en heeft dit ook geleid tot concrete actie.

Er zijn nu al meer dan 30 vrijwilligers ingeschreven op wie we een beroep kunnen doen. Daar zijn we heel blij mee. Nog niet iedere vrijwilliger heeft al iets kunnen doen, maar dat komt vast nog. Het lijkt erop dat mensen ons steeds beter weten te vinden.

Kortom, het gaat best goed. Dat vindt ook stichting Impuls Welzijn die ons voor het eerste halfjaar subsidie verstrekte. Met de belofte dat, als de voorgenomen activiteiten ook daadwerkelijk zouden aanslaan, we ook voor het tweede halfjaar op subsidie mochten rekenen. Onlangs heeft Impuls laten weten dat ze daartoe besloten heeft. We zijn daarom heel blij dat we onze activiteiten gewoon kunnen blijven voortzetten.

Gasteren Goed voor Elkaar richt zich op alle dorpsbewoners – jong of oud, met of zonder beperkingen – die tijdelijk dan wel langdurig ondersteuning nodig hebben om goed en zelfstandig te kunnen (blijven) functioneren. Als u denkt dat wij u daarbij kunnen helpen kunt u op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur bellen met 06-20122349 of een mailtje sturen aan gasterengoedvoorelkaar@ingasteren.nl.

Namens de werkgroep GGvE,
Arno Klee