GGVE organiseert ook in 2019 weer Huiskamerbijeenkomsten

De eerste Huiskamerbijeenkomst in het Nieuwe Jaar was op woensdagmorgen 9 januari 2019. Ofschoon het in deze donkere dagen niet licht lijkt te kunnen worden, vonden zo’n 14 bezoekers hun weg naar De Gasterije.  Na het uitspreken van de beste wensen  en een kop koffie stelde Inge Ekenhorst (buurtwerker van Impuls) haar nieuwe collega Jeanette Darwinkel voor. Jeanette is activiteitenbegeleidster, werkt ook in Eext en neemt het stokje van Inge over. Dit betekent dat De Huiskamer de volgende keer afscheid van Inge neemt.

Inge opende de koffieochtend met een gedichtje. Geïnspireerd door deze poëzie en door de opvoering van de Gijsbrecht van Amstel in de omgeving, droeg Elly Mohl daaruit een gedicht voor: “Waar werd oprechter trouw, dan tussen man en vrouw, ter wereld ooit gevonden……..enz”.  Dit schouwspel, bijna 4 eeuwen geleden geschreven door Joost van den Vondel, beschreef een ode aan de stad Amsterdam toen deze door omliggende dorpen belegerd werd omstreeks 1300. Het werd jarenlang in de Schouwburg in Amsterdam opgevoerd om het Nieuwe Jaar in te luiden. Een traditie die van 1638 tot 1968 stand hield. In de herinnering van Elly ging zij daar van school uit naar toe (gratis en verplicht) en was het schouwspel verpakt in een Nieuwjaarstoespraak voor Amsterdam.

Na nog een kop koffie werd er enthousiast rummikub en koersbal gespeeld. Er zijn gelukkig ervaren leermeesters aanwezig die hun koersbalkunsten kunnen overbrengen. En het is natuurlijk fantastisch dat de koersbalattributen zo goed bewaard zijn gebleven. Sommige bezoekers aan De Huiskamer vragen zich af of er ooit weer een koersbalclub zal komen. Wie weet!

Tijdens de Huiskamerbijeenkomst op woensdagmorgen 23 januari 2019 willen we geuren gaan beleven en herinneringen ophalen. Ook hopen we dan een programma te kunnen presenteren voor een wat langere periode. De ideeën daarvoor komen uit de altijd op tafel staande ideeëndoos.

Volgende keer is ook Diana Hagenau van het Dorpsloket aanwezig. Zij kan u op weg helpen bij uw vragen over bijvoorbeeld opvoeden, eenzaamheid, financiën, mantelzorg, aanpassingen in huis, vervoersproblemen enz..

Wilt u de Huiskamerbijeenkomst bezoeken maar is de weg er naar toe voor u te moeilijk, dan kunt u bellen met GGvE (06)20 12 23 49. Een van onze vrijwilligers helpt u graag.

Alle dorpsgenoten zijn welkom!