GASTEREN GOED VOOR ELKAAR : UITNODIGING VOOR BEWONERSBIJEENKOMST

Begin dit jaar is een werkgroep opgericht (met de werktitel Zorgzaam Gasteren) om na te denken over de vraag of in Gasteren niet iets gedaan moet worden om de voorwaarden voor bestaande burenhulp in stand te houden of waar nodig te versterken. Daar zijn ideeën uit voort gekomen die de werkgroep al heeft besproken met een flink aantal dorpsgenoten. Dat bleek een verstandige greep, want dat heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd. Dit heeft geleid tot voorstellen die we graag met u willen bespreken.

In de kern gaat het om de oprichting van een dorpsorganisatie die we ‘GASTEREN GOED VOOR ELKAAR’ genoemd hebben. Die organisatie richt zich niet specifiek op ouderen of mensen met een beperking, maar op alle dorpsbewoners – jong of oud – die ondersteuning nodig hebben om goed en zelfstandig te kunnen (blijven) functioneren.

Om hier concreet invulling aan te geven stelt de werkgroep in eerste instantie drie activiteiten voor: een ontmoetingsplek in het dorpshuis, hulp bij vervoer voor wie geen eigen vervoer heeft, en een dorpsloket waarbij je terecht kunt met (hulp)vragen.

We nodigen u hierbij van harte uit voor een bijeenkomst op donderdag 20 september om 20.00 uur in dorpshuis De Gasterije. Op deze avond licht de werkgroep haar voorstellen toe en gaat daarover graag met u in discussie.

Arno Klee, namens de werkgroep Gasteren Goed voor Elkaar