Sluipverkeer Zandkampen en Bosakkers

De Gemeente Aa en Hunze verstrekte op 7 september 2018 informatie (zie elders op deze website) over de wegafsluiting Oudemolenseweg van maandag 17 september 2018 t.e.m. vrijdag 12 oktober 2018. Er bestaat een kans dat weggebruikers die normaal gesproken vanuit Anloo via Gasteren naar Oudemolen rijden (en/of andersom) geen gebruik gaan maken van de ingestelde omleidingsroute via Taarlo en gebruik zullen gaan maken van een sluiproute via de Zandkampen/Bosakkers. Dat is niet wenselijk omdat beide straten niet ingericht zijn voor intensief verkeer.

Blijkens een reactie dhr T. Kroeze (Beleidsdaviseur Wegen, Gemeente Aa en Hunze) op een vraag hierover, heeft dit de aandacht van onze gemeente.

Dhr. Kroeze: “Tijdens afsluiting van wegen ontkomen we er niet aan dat er voor aanwonenden en hulpdiensten een mogelijkheid moet zijn om langs de afsluiting te rijden. Bied je die mogelijkheid dan weet je in de regel dat het “sluipverkeer” hiervan ook gebruik gaat maken.  Ondanks duidelijke aankondigingen en afzettingen is er een categorie weggebruikers die van mening is dat dit niet voor hen geldt.  Het is in dezen dan altijd afwegen wat nog wel kan en wat niet.

Voor de afsluiting van de Oudemolenseweg laten we de bewoners via de Zandkampen rijden. Deze route is niet aangemerkt als omleidingsroute. Ik ben het met u eens dat deze straat ook niet geschikt is voor intensief verkeer. De omleidingsroute gaat via Oudemolen en Taarlo naar Gasteren vv. Op de Oudemolenseweg wordt in Oudemolen middels borden aangegeven dat de Oudemolenseweg is afgesloten. Daarnaast worden ter hoogte van de parkeerplaats van het Gasterse Duinen alsmede ter hoogte van de aansluiting van het zandpad uit Schipborg hekken op de rijbaan geplaatst. Deze zijn voorzien van betonblokken zodat ze niet gemakkelijk aan de kant te schuiven zijn.
Ook in de Zandkampen worden hekken geplaatst.
Gedurende de uitvoering houden we nauwgezet in de gaten wat het verkeer doet. Mocht het noodzakelijk zijn dan kunnen we hierop inspelen. Op deze manier hopen we de intensiteit op de Zandkampen beheersbaar te houden.

Mocht blijken dat er desondanks overlast ontstaat, dan kan hierover contact worden opgenomen met dhr. Kroeze (telefoon direct: 0592267869 of mobiel: 0613 455522)