Eerste Huiskamer Goed voor Elkaar

Na een lange en gedegen voorbereiding, vond op woensdag 10 oktober 2018 de eerste Huiskamer-bijeenkomst van Gasteren Goed voor Elkaar plaats. De Huiskamer is een twee-wekelijkse activiteit in de ontmoetingsruimte van dorpshuis De Gasterije: Gast en Zo (of zoals u wilt: “de kantine”).
Nadat iedereen van koffie en mini-gebak met het logo van Gasteren Goed voor Elkaar was voorzien, heette Arno Klee de aanwezigen een hartelijk welkom. Arno noemde deze eerste Huiskamer een mijlpaal voor Gasteren Goed voor Elkaar. Vijf dorpsgenoten hebben als werkgroep gedurende 8 maanden hard gewerkt aan de voorbereidingen ervan; hij bedankte zijn college-werkgroepleden Els van der Linden, Elly Mohl, Herman Roepman en Jur Wester voor hun inzet. Alle werkgroepleden hebben elk hun specialismen ingezet en vulden elkaar goed aan.

Maar de grootste dank gaat uit naar de 30 zich inmiddels aangemelde vrijwilligers: zonder hun inzet zijn projecten zoals de Huiskamer en begeleiding/ondersteuning van individuele dorpsgenoten niet mogelijk. Tot slot bedankte Arno de betrokken externe partijen: Impuls-Welzijn (de welzijninstelling in de Gemeente Aa en Hunze) en Attenta (zich richtend op vragen binnen het sociaal domein variërend van opvoedvraagstukken tot mantelzorg voor ouderen).

Vervolgens richtte Arno’s aandacht zich weer op de Huiskamer. De organisatie van deze eerste bijeenkomst was in handen van Els en Elly, met ondersteuning van Inge Ekenhorst, buurtwerker van Impuls Welzijn. Arno sprak de verwachting uit dat de projecten van Gasteren Goed voor Elkaar in een behoefte gaan voorzien. Vooralsnog zijn die activiteiten:

  • de twee-wekelijkse Huiskamer
  • aanwezigheid in de Huiskamer van het Dorpsloket (aangeboden/verzorgd door Attenta)
  • de door vrijwilligers te bedienen vervoersservice.

Dit activiteitenpakket zal naar behoefte uitbreiding krijgen.

Daarna nam Inge Ekenhorst het woord over. Nadat zij iets over zichzelf verteld had (boerendochter, judoka, woont in de Stad), vertelde Inge dat zij als buurtwerker van Impuls-Welzijn, haar aandacht richt op onder andere Rolde, Anloo, Anderen, Eext en Gasteren. Zij begeleidt en ondersteunt in deze plaatsen de vele vrijwilligers bij het organiseren en realiseren van activiteiten. Zo dus ook de Huiskamer in Gasteren. Samen met een Gasterse vrijwilliger zal Inge de Huiskamer voortaan voorbereiden en daar bij aanwezig zijn. Elke bijeenkomst zal in het teken staan van een thema, variërend van bewegen tot aan voorlichting over uiteenlopende onderwerpen. De bezoekers/deelnemers aan de Huiskamer hebben uiteraard inbreng in de programmakeuze. Inge sloot af met de opmerking dat zij er naar uitkijkt om veel inwoners in de Huiskamer te gaan ontmoeten.

To slot ontstond er een geanimeerd gesprek over allerlei spontane onderwerpen; het toonde aan dat de Huiskamer z’n waarde kan hebben. De volgende Huiskamer-bijeenkomsten zijn op woensdag 24 oktober 2018 (inclusief Dorpsloket; 09:30-12:00), woensdag 7 november 2018 (0930-12:00), woensdag 21 november 2018 (inclusief Dorpsloket; 09:30-12:00). Voor de volgende datums: raadpleeg de agenda.

Heeft u vragen over Gasteren Goed Voor Elkaar of heeft u een vraag om hulp: bel dan 0620122349, het telefoonnummer van de werkgroep; dit nummer kunt u ook gebruiken indien u begeleiding of ondersteuning van Gasteren Goed voor Elkaar wilt aanvragen.

Informatie over Gasteren Goed Voor Elkaar: klik HIER.
Informatie over Impuls-Welzijn: klik HIER
Informatie over Attenta: klik HIER