Burgemeester Piet van Dijk legt per 1 januari 2019 zijn functie neer.

De burgemeester heeft zijn ontslag via de Commissaris van de Koning, mevrouw Jetta Klijnsma, ingediend bij Zijne Majesteit de Koning. Piet van Dijk meldde zich eind mei ziek. Hij is inmiddels hersteld. Piet van Dijk is burgemeester geweest van de gemeente Aa en Hunze vanaf 14 september 2017.
Hier volgt de volledige tekst van de verklaring die de heer Van Dijk vandaag heeft gegeven:
“Heden heb ik via de Commissaris van de Koning, mevrouw Jetta Klijnsma, mijn ontslag ingediend bij Zijne majesteit de Koning als burgemeester van de gemeente Aa en Hunze. Ik heb geconstateerd dat de benodigde klik om de functie in de gemeente Aa en Hunze te vervullen op de wijze zoals ik dat nastreef, helaas niet aanwezig was.
Ik wil er geen misverstand over laten bestaan dat hier geen verwijten aan de orde zijn. Er is nadrukkelijk geen sprake geweest van een conflict in welke zin dan ook. Ik heb zelf de conclusie getrokken dat het beter is voor zowel de gemeente als mijzelf om het burgemeesterschap van deze gemeente te beëindigen.
Ik heb het zeer op prijs gesteld dat, nadat ik vanwege ziekte mijn werkzaamheden moest stilleggen, Ton Baas als waarnemend burgemeester is aangetreden. Het gaf mij de mogelijkheid de benodigde tijd te nemen om het besluit zorgvuldig te overwegen zoals ik dat nu heb genomen.
Hoewel ik mij het burgemeesterschap van de gemeente Aa en Hunze vanzelfsprekend anders had voorgesteld dan hoe het nu is gelopen, kijk ik met dankbaarheid terug op deze periode dat ik hier werkzaam ben geweest. De warme contacten met de vele inwoners zullen altijd in mijn herinnering blijven; bijvoorbeeld tijdens de vele evenementen die deze gemeente rijk is, of de eetafspraken die ik bij de mensen thuis heb gehad en waar wij openhartige gesprekken met elkaar hebben gevoerd. Het is om die reden dat ik met spijt afscheid neem, maar ik doe dat in de overtuiging dat dit voor de gemeente en mijzelf het juiste besluit is.”
De gemeente Aa en Hunze betreurt het vertrek van Piet van Dijk, maar heeft ook met begrip kennis genomen van zijn beslissing. De gemeente constateert dat Piet van Dijk weloverwogen een moeilijk besluit heeft genomen en respecteert dit. Er kan teruggekeken worden op een goede samenwerking en Piet van Dijk wordt alle goeds gewenst met het vervolg van zijn loopbaan.