Bewoningsgeschiedenis Gasteren vernieuwd

De bewoningsgeschiedenis van Gasteren is weer aangepast. Onder Verenigingen>Dorpsbelangen>Bewoningsgeschiedenis is de nieuwe versie van de bewoningsgeschiedenis geplaatst die tot en met 2018 is bijgewerkt. De veranderingen in bewoning die vorig jaar hebben plaatsgevonden, zijn aangegeven in rood en staan ook apart vermeld bij de mutaties 2018.

Maar dit jaar is er meer bijgewerkt. Wie de bewoningsgeschiedenis wel eens bekijkt, moet opgevallen zijn, dat er nog veel gaten in zitten. Veel gegevens ontbreken nog: van vrij recente datum tot lang geleden. Een aantal van die gaten is met de versie 2018 ingevuld. Die aanvullingen of verbeteringen zijn aangegeven in de kleur blauw.

Voor het aandragen van een groot aantal (oude) gegevens is veel dank verschuldigd aan Henk Mulder, die in zijn jeugd in Gasteren heeft gewoond (Brink 1 en Oosteinde 2) en zich de afgelopen jaren verdiept heeft in de stamboom van de familie Thies.
Van Henk Lunshof van wie vele voorouders in Gasteren hebben gewoond, weten we dat aan het Westeinde, aan de andere kant van de Gagels tegenover de boerderij waar nu Henri Middelwijk en Jelmer Rusticus wonen, een boerderij heeft gestaan die in 1840 in vlammen is opgegaan.
Verder heeft Wout van Bochove aanvullingen gegeven waar het de Hoek betreft.

Dank gaat ook uit naar de waarnemers Piet Jansen, Arno Klee, Ben Mulder en Harm van Rhee, die net als in voorgaande jaren veranderingen in bewoning in de gaten hebben gehouden.

Klik hier om de bijgewerkte bewoningsgeschiedenis in te zien. Mocht u een fout vinden of een aanvulling weten, mail deze – bij voorkeur vòòr 1 maart – naar hhellema@xs4all.nl