Het bestuur van Sportvereniging Rietvogels is als volgt samengesteld:

  • Ben Mulder,  voorzitter / contactpersoon volleybal en biljarten
    tel. 238033, email: b.m.mulder@gmail.com
  • Klaasje Hollander, penningmeester / contactpersoon aerobics
    tel. 06 – 21240535; email: klaasjehollander@gmail.com
  • Isabel Boomsluiter, contactpersoon Jeu de Boules / contactpersoon oud papier
    tel. 06 – 33977230; email:belle_ies@hotmail.com

Het emailadres van het bestuur van de Rietvogels is derietvogels@gmail.com