Het dagelijks bestuur van de Stichting Dorpshuis Gasteren bestaat uit:

Het algemeen bestuur van de Stichting Dorpshuis Gasteren bestaat uit:

  • de leden van het dagelijks bestuur en
  • Hein Bokern
  • Ben Mulder
  • Jan Post
  • Jeannet Reinders
  • Jantje Stokker
  • Jan Woltman

De voorzitter, secretaris, penningmeester en het bestuurslid voor gebouwzaken vormen het dagelijks bestuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en komen maandelijks bijeen. Het algemeen bestuur ontvangt de notulen van deze vergaderingen, bespreekt de voorstellen van het dagelijks bestuur en vergadert tenminste 2 keer per jaar.

Het e-mailadres van het bestuur van De Gasterije is degasterije@ingasteren.nl.