Het dagelijks bestuur van de Stichting Dorpshuis Gasteren bestaat uit:

Het algemeen bestuur van de Stichting Dorpshuis Gasteren bestaat uit:

  • de leden van het dagelijks bestuur en
  • Hein Bokern
  • Jan Post
  • Jantje Stokker
  • Ruth van Dalen
  • Jaap Ringrose
  • Ben Mulder

Secretaris, penningmeester en het bestuurslid voor gebouwzaken vormen het dagelijks bestuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en komen maandelijks bijeen. Het algemeen bestuur ontvangt de notulen van deze vergaderingen, bespreekt de voorstellen van het dagelijks bestuur en vergadert tenminste 4 keer per jaar.

Post voor de voorzitter wordt tijdelijk behandeld door leden van het dagelijks bestuur;
e-mailadres: voorzitter.dorpshuis@ingasteren.nl

Alle dagelijkse bestuursleden van de Stichting Dorpshuis Gasteren zijn bereikbaar via dit e-mailadres: degasterije@ingasteren.nl.