BELANGRIJK nieuws over 11-11

Belangrijk om dit nieuws te delen met buren, familie en andere dorpsgenoten.

De Gasterije organiseert zondag 11-11 “Lichtje lopen“.
De OBS in Anloo heeft aan de ouders van kinderen medegedeeld dat er in Anloo op 10-11 met lichtjes wordt gelopen.

Vanmorgen bereikten de Redactie van uw dorpswebsite de vraag “wanneer is het in Gasteren lampion-lopen“.

Een redactielid heeft met een bestuurslid van Dorpsbelangen hierover contact gehad. Omdat het op korte termijn zowel inhoudelijk als praktisch niet meer goed af te spreken is:

  • het is aan de ouders om te bepalen of hun kroost op zaterdag 10-11 of op zondag 11-11 langs de deuren gaan
  • het is aan de volwassenen om te bepalen of zij zaterdagavond EN/OF zondagavond kinderen aan de deuren willen “bedienen”.

Gelukkig speelt dit “datumprobleem” pas weer in 2029!!! Dus laten we in het belang van de kinderen er dit jaar slechts verwarring over laten bestaan en ons er niet druk over maken.