AED op nieuw adres

Beste dorpsgenoten, AED hulpverleners,

Doordat beide AED’s in het dorp niet meer goed werkten, hebben we nu van twee AED’s één gemaakt.
De goedwerkende AED hangt nu bij de pannenkoekenboerderij naast de toegangsdeur en zal zo snel mogelijk worden aangemeld bij Hartslag NU.

Er is dus geen AED meer bij het dorpshuis en de lege kast zal daar binnenkort worden verwijderd.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Dorpsbelangen Gasteren