AED Bosakkers buiten werking

BELANGRIJKE MEDEDELING

Op dit moment is alléén de AED bij het Dorpshuis aan de Gagels werkzaam. De accu van de AED op de Bosakkers heeft de ‘geest’ gegeven. Op 4 februari zal door Dorpsbelangen worden vergaderd over de eventuele aanschaf van een nieuwe AED.

Wordt vervolgd.

Indy Niedlich – den Herder
Namens de AED-werkgroep.