Gemeente wil starten met Blijverslening

In januari heeft Vereniging Dorpsbelangen een woonwensen-onderzoek laten uitvoeren onder de bewoners van Gasteren. Eén van de bevindingen was dat een aantal oudere bewoners hun woning best wel zouden willen aanpassen om daar langer te kunnen blijven wonen. In mei presenteerde Dorpsbelangen het onderzoeksrapport aan wethouder Heijerman.

Toen al sprak hij over een ‘blijverslening’ als een mogelijkheid om deze mensen daarbij te ondersteunen. Blijkens een artikel in De Schakel van 2 november heeft de gemeente daar nu stappen in gezet. Omdat dit voor sommige oudere bewoners interessant kan zijn, citeren we hieronder enkele passages uit dat artikel.

“Het college van de gemeente Aa en Hunze wil starten met een Blijverslening. Dit is een lening waarmee ouderen hun huis levensloopbestendig kunnen maken. Ouderen die hun woning aan willen passen om er langer te kunnen blijven wonen, kunnen deze lening gaan afsluiten. Het gaat om een hypothecaire lening. [ .. ] Stel dat iemand zijn woning met een waarde van € 100.000 wil aanpassen voor een bedrag van € 15.000 omdat er een douche en slaapkamer op de begane grond moeten komen. Een forse investering en iemand van 80 krijgt geen hypotheek meer. Ouderen beschikken vaak wel over vermogen, maar dat zit in veel gevallen in hun huis. De hypotheek is vaak al afgelost. De gemeente verstrekt dan de bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verkregen Blijverslening en krijgt in ruil daarvoor het recht van eerste hypotheek. Het onderpand zit in de woning. Bij verkoop krijgt de gemeente die € 15.000 terug en kan dat bedrag dan weer gebruiken voor een volgende aanvraag tot woningaanpassing. [ .. ] De leningen mogen van € 5.000 tot maximaal € 50.000 bedragen. Het gaat om een hypotheek van maximaal 80 procent van de WOZ-waarde”.