Fimclub stopt er mee

De Filmclub “Gast en Zo” heeft vijf seizoenen “gedraaid” en vertoonde 33 films aan 370 bezoekers. De films/DVD’s varieerden van bizar tot realistisch, van dramatisch tot humoristisch, kaskrakers en Oscar-winnaars, Nederlands of Engelstalig, oud en minder-oud. Het criterium om tot een keuze te komen: een hoge score op <www.imdb.com>.

De Buma/Stemra verleende toestemming aan De Filmclub om films/DVD’s in Dorpshuis De Gasterije te vertonen. Voorwaarde: De Filmclub mocht publiekelijk geen reclame maken voor een filmavond als het de titel vermelde of een (oppervlakkige) aanwijzing over de te vertonen film/DVD gaf. De Filmclub moest zich daarom beperken tot een affiche aan de binnenkant van De Gasterije en een e-mailbericht. Dat beperkte De Filmclub helaas in de werving van bezoekers.
Vaak was de reactie van belangstellenden: “Ooh, die film, die heb ik vorige maand nog op de TV gezien.”. Ook de seniorenbioscoop in Assen was een stevige concurrent. 

Het uitgangspunt van De Filmclub was om een kostendekkend programma te draaien. Van de entree (€3,00) betaalde De Filmclub één consumptie (€1,50 p.p.), de aanschafprijs van de DVD (variërend van €10,00 tot €25,00) en de de zaalhuur (€12 per filmavond). Een simpele rekensom leert dat bij een aanschafprijs van een film/DVD ter hoogte van €12,00 er minstens 16 bezoekers nodig zijn om kostendekkend te zijn. De Filmclub voorzag dat het die aantallen niet zou halen. De Filmclub heeft dan ook met tegenzin en spijt moeten besluiten om “de stekker uit de DVD-speler te trekken” en De Filmclub op te heffen.