Neis oet ’t Loeg

Neis oet ’t Loeg verschijnt vanaf januari 2019 als e-mail nieuwsbrief, de “digitale Neis”. De opzet van de nieuwsbrief blijft hetzelfde als de papieren versie: een maandelijks overzicht van het belangrijkste nieuws van de afgelopen maand, en aankondigingen van activiteiten in de komende maand.

U kunt zich aanmelden voor de Digitale Neis via onderstaande knop: vul uw e-mailadres, naam en adres in, en klik op “Abonneren”. Uw adres wordt gevraagd zodat er bekeken kan worden welke bewoners zich al wel of niet hebben aangemeld. Voor de dorpsbewoners waar digitaal beslist geen oplossing is, zal de Vereniging Dorpsbelangen mogelijke oplossingen adviseren waar deze bewoners een keuze uit kunnen maken (printen via familie , vrienden of buren etc).

Neis oet ’t Loeg is het maandelijks huis-aan-huisblaadje van Gasteren. De inhoud bestaat uit informatie van Gasterse verenigingen, particulieren en bedrijven. Alle berichten die u aanlevert bij de redactie van Neis oet ’t Loeg komen ook op de webstek te staan en alle berichten voor de webstek komen (mits nog relevant) in Neis oet ’t Loeg te staan.

Een bericht voor Neis oet ’t Loeg kunt u opsturen naar: de redactie van NeisoettLoeg.nl.