Tot 1966 had Gasteren geen dorpshuis. Vergaderingen en andere activiteiten werden steevast in het café gehouden. Maar in 1962, op de dag van de Zuidlaardermarkt, brandde café De Vriendschap af. Dank zij heel veel inspanningen van de inwoners van Gasteren werd bij de basisschool aan de Oudemolenseweg een dorpshuis gebouwd dat in 1966 in gebruik werd genomen. Toen de school ophield te bestaan is besloten een nieuw dorpshuis te bouwen bij het clubhuis van sportvereniging De Rietvogels aan de Gagels. Dit nieuwe dorpshuis werd op 31 augustus 1997 door burgemeester Munniksma officieel geopend. (uit: Henk Hellema en José Martin, Gasteren, 2000)
Het dorpshuis kreeg in 2011/2012 een facelift. De dames- en herenkleedkamers werden gerenoveerd. De keuken werd vernieuwd en er kwam – binnen de bestaande muren van het dorpshuis – een zaaltje bij voor kleine vergaderingen. De jarenvijftig-inrichting van het cafégedeelte werd vervangen door een eigentijdse.
In de nazomer van 2016 heeft de voorzijde en de entree van de Gasterije een facelift gekregen. De fietsenstalling is verplaatst en een heidetuin fleurt nu de voorzijde van het gebouw op. Bovendien is een jeu-de-boules-baan aangelegd bij het terras. Op 17 september 2016 is met een groots opgezet feest het vijftigjarig bestaan van het dorpshuis gevierd. Bij die gelegenheid onthulden Arno Klee en Jacob Buist een plastiek van Van Dülmen-Krumpelmann, getiteld ‘De Vioolspeler’, dat ook het voormalige dorpshuis opsierde.