Artikelen door John Van der Kaap

Eenrichtingsverkeer op de Zandkampen

Het is niet meer toegestaan om vanaf De Zandkampen de Oudemolenseweg in te rijden. Op vrijdagmorgen 14 december 2018 plaatste een medewerker van de Gemeente Aa en Hunze verkeersborden waarmee een tijdelijke maatregel “eenrichtingsverkeer” van kracht werd. Het betreft een proef tot 1 maart 2019 om te onderzoeken of deze maatregel de verkeersveiligheid ten goede […]

Oproep van Dorpsbelangen: glasvezel voor elkaar!

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Gasteren (VDG) feliciteert de Glasvezel-Werkgroep met het enorme succes van de vele aanmeldingen in ons dorp: Gasteren heeft de norm van 45% gehaald!!! Maar ook is het bestuur trots op de Gasterse werkgroepleden, zij zijn het die vele uren werk gestoken hebben in het glasvezel-project. Het bestuur van de […]

Hersenkrakers in de Huiskamer (gecorrigeerd)

Woensdagmorgen 21 november 2018 kunnen bezoekers aan De Huiskamer (van Gasteren Goed voor Elkaar) met zichzelf en elkaar de hersenen laten kraken. Niet letterlijk maar in spelvorm. Onder leiding van Inge Ekenhorst (Impuls) testen de aanwezigen het geheugen en hersenen: puzzels, vragen over Aa en Hunze, etc. Uiteraard is er voldoende tijd om nieuws en […]

BELANGRIJK nieuws over 11-11

Belangrijk om dit nieuws te delen met buren, familie en andere dorpsgenoten. De Gasterije organiseert zondag 11-11 “Lichtje lopen“. De OBS in Anloo heeft aan de ouders van kinderen medegedeeld dat er in Anloo op 10-11 met lichtjes wordt gelopen. Vanmorgen bereikten de Redactie van uw dorpswebsite de vraag “wanneer is het in Gasteren lampion-lopen“. […]

Wintervreugd Ledenvergadering 2018

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering van de ijsvereniging Wintervreugd op vrijdag 7 december 2018 om 20:00 uur in de Gasterije. Agenda: Opening. Notulen vergadering 2017. Jaarverslag 2017/2018. Financieel verslag penningmeester. Verslag kascommissie. Verkiezing kascommissie. Bestuursverkiezingen, aftredend en herkiesbaar: Harm Reinders, Lute Pieters, Roelof Moek, Harm van Rhee. Tegenkandidaten kunnen zich tot een […]

Kerstworkshops 2018 Bloemschikken

Heb je zin in een creatieve kerstworkshop, geef je dan op. Een moment voor jezelf of samen met vriendinnen, buurvrouw, familie of collega’s en dan ook nog met een mooi stuk, krans of guirlande naar huis. Hoe fijn is dat!  Alida Woltman zorgt voor koffie & thee met iets lekkers en alle benodigde materialen en gereedschappen. Kosten […]

Aangeboden: gratis wasdroger

Aangeboden: wasdroger met nieuwe slang, 3-4 jaar oud. Gratis … met slechts een kleine tegenprestatie: Anne Marie wil de droger maximaal 2 maal jaarlijks kunnen gebruiken. Reacties aan <anne.marie.leenders@online.nl>. (Noot door de Redactie: is uiteindelijk eind november 2018 via Marktplaats verkocht.)

Weer koersbal in Gasteren

Op woensdag 24 oktober 2018 vond de tweede Huiskamer van Gasteren Goed voor Elkaar plaats. Na de koffie vertelde Diane Hagenau van Attenta over het Dorpsloket; als inwoner van Gasteren kunt u daar terecht voor al uw vragen, als u er zelf even niet meer uitkomt of als u vragen heeft over bijvoorbeeld opvoeden, eenzaamheid, persoonlijke […]