In Gasteren gevestigde ondernemers kunnen hun informatie gratis aanbieden voor plaatsing op de website. De website beschouwt dit als service en tegenprestatie voor het behoud van levendigheid in Gasteren. Jaarlijks vindt er controle van de gegevens plaats. De ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor de geplaatste informatie; de redactie <deredactie@ingasteren.nl> is wel bereid om mee te denken.